| tlač

O NÁS


REPÁK & PARTNERS je dynamicky sa rozvíjajúca renomovaná advokátska kancelária s dlhoročnou tradíciou pôsobenia, ktorá bola založená v roku 2000 s cieľom ponúknuť klientom nadštandardné služby pri riešení ich právnych problémov. Zárukou poskytovania kvalitných právnych služieb a komplexného právneho poradenstva sú mnohoročné teoretické znalosti a praktické skúsenosti JUDr. Dušana Repáka a JUDr. Ľudmily Penz Vachulovej. Potvrdením cieľa vytýčeného JUDr. Dušanom Repákom pri založení advokátskej kancelárie sú spokojní klienti, ku ktorým pristupujeme korektne a v záujme vytvorenia a udržania stabilného partnerstva. Za účelom zabezpečenia kvality, profesionality a maximálnej odbornosti pri poskytovaní právnych služieb je osobitný dôraz kladený rovnako výberu ostatných členov pracovného tímu.  V advokátskej kancelárii REPÁK & PARTNERS v súčasnosti pôsobia mimo partnerov JUDr. Dušana Repáka a JUDr. Ľudmily Penz Vachulovej štyria advokátski koncipienti JUDr. Lucia Flochová, JUDr. Katarína Bačová, Mgr. Izabela Fraňová a Mgr. Kristian Hodossy.